Oliver Kálnássy: Krize je šance

Podnikatel, architekt a top manažer. To je jen krátký výčet pozic, které musí
Ing. arch. Oliver Kálnássy zastávat, když jako statutární ředitel vede českou
investiční skupinu Invest & Property Consulting, a. s., operující výhradně
s českým kapitálem.

 Pane řediteli, jak dlouho již vedete skupinu a jak velká je firma dnes?Ve společnosti pracuji zhruba osmým rokem, tedy téměř od začátku. Nejdříve jsem se věnoval především stavebnímu developmentu a  realitní divizi, dnes už řídím a  koriguji celou skupinu. Mám na starosti koordinaci všech projektových manažerů, z  nichž má každý můj kolega na starosti jedno odvětví, v  němž se jako investoři pohybujeme. K  již zmíněnému patří dnes také zdravotnictví, média, těžba nerostných surovin, vědecké projekty (takzvané Spin-off firmys - pozn. red.) či jiné digitálně-technologické projekty. A naše velikost? Musím říci, že je to různé. A  sice proto, že často projekty nedržíme, nýbrž pouze evaluačně prodáváme. Díky tomu se nám čísla neustále mění. Nicméně za  poslední rok jsme vyrostli na dvojnásobek a dopředu jdeme mílovými kroky.

 Znamená to, že jste rostli i během covidové krize?Nejen že jsme rostli, dokonce jsme významně upevnili naše postavení. A  skutečně musím zaklepat, jak se říká, že se nám i nyní daří. Za celý náš skvělý tým mohu říci, že vnímáme krizi jako příležitost. K  tomuto pohledu bych moc rád chtěl motivovat i  ostatní podnikatele, včetně drobných živnostníků. Mám velkou radost, když vidím kolem sebe ty, kteří nehodili flintu do žita, ale naopak nabírají vítr do  plachet. Byť si uvědomuji, že pro některé obory je covidová krize zdrcující. Celý těžce zkoušený český byznys nespasíme, budeme však rádi, jestliže budeme moci komukoli poradit, pomoci či jej alespoň inspirovat. Jsme na  jedné lodi. Konkrétně nám se podařily strategické akvizice ve zdravotnictví, těžbě surovin či správě pohledávek. Expandovali jsme do zahraničí, zvedli náš podíl na finančních trzích a v oblasti lidských zdrojů se nám povedlo několik „headhunterských“ kousků.

 

 Proč jste se rozhodli rozšířit se i do oblasti zdravotnictví, je to trend reflektující státní opatření?Tyto úmysly jsme měli jako společnost již dříve, nicméně se jedná o obor, kde jsou velké vstupní bariéry. Potřebujete lékařský či zdravotnický personál, kterého je na trhu žalostně málo, zdravotnický management - a v neposlední řadě celý obor spadá pod přísnou regulatoriku ze strany státu. Podtrženo a sečteno, přípravy nám trvaly několik let a shodou okolností byly dovršeny v  tomto období, kdy si celý zdravotnický systém sáhl na  své limity, což nás jenom utvrdilo v přesvědčení, že toto je ten správný investičnísměr.

 Původní profesí jste architekt a s holdingem se věnujete i komerční výstavbě, působíte nejvíce v Brně a v Praze. Jak vnímáte bytovou situaci v těchto městech?Komplikovanější otázka, na niž se tu pokusím odpovědět jenom krátce. Situace se tímto směrem vyvíjela již několik let a nutno dodat, že developeři měli v této oblasti náskok nad městy jako takovými. Nyní je situace opravdu vypjatá, dnesstojí bydlenístonásobky rodinného měsíčního přijmu. To je z dlouhodobého hlediska neúnosné a hlavně neudržitelné. Padne- -li trh, bude to náročné pro nás všechny.

 Co byste jako šéf investiční společnosti poradil obecně lidem, aby mohli mít své vlastní bydlení?Záleží na tom, komu bych měl radit. Pokud například rodičům, kteří přemýšlejí, jak zabezpečit - alespoň částečně - své děti, když onisami nevlastní nemovitost. Řekl bych, začněte střádat pro své ratolesti opravdu co nejdříve. Vyberte nějaký zajímavý a spolehlivě zajištěný produkt, který vámpokryje ročnímvýnosemnejen finanční inflaci, ale nabídne i nějaké úročení, které vám přinese zisk. Když dáte někam třeba sto tisíc korun na dobu deseti let a od instituce dostanete 1,5 až 3% ročně, sotva vám to uchrání peníze tak, aby neztrácely na své původní hodnotě. Pokud bych radil například mladému člověku, který žije takzvaně single a  přemýšlí o  své budoucnosti, tak bych k předchozímu ještě dodal, aby se nebál nastudovat si i jiné produkty, než které mu může nabídnout klasická plejáda institucí, jako jsou banky nebo spořitelny. Zároveň by však měl být opatrný na formu zajištění, protože s  možným vysokým ziskem jde taky ruku v ruce velké riziko. Pak by dotyčnýmohl přijít nejen o svůj zisk v podobě úroku, ale i o část vkladu, který dal dané instituci ke správě.

 Pane řediteli, do které kategorie spadáte jako společnost vy?My ani do  jedné. Investujeme většinou své vlastní zdroje do  vlastních projektů, kde držíme 100%. Pokud máme nějaké partnery, potom nabízíme silné právní jištění doprovázené zajímavým úročením, či ziskem, chcete-li. To je právě tím, že máme vlastní týmy a  můžeme potom třeba ve firmách, které rozvíjíme, řídit manažerská rizika. Při poslední velké celosvětové krizi doplatili všichni právě na to, že nikdo nenesl za dané transakce a projekty odpovědnost. A tak se pokoutně investovalo, evakuovalo a evaluovalo, až nebyla konečná hodnota ničím kryta.

 Děkuji vám za rozhovor a náhled do současného světa investic a byznysu. Řekněte ještě na závěr, kam se v létě chystáte na dovolenou?K díkům za váš čas a prostor připojím tedy ještě tip na dovolenou. I když nevím, zda bude zrovna originální. U mne je to navíc, jako obvykle, spíše spojení příjemného s užitečným. Jelikož rozšiřujeme naše podnikatelské aktivity do  blízkého zahraničí, vezmu rodinu a pojedeme do Chorvatska, přičemž můj první „odpočinkový“ den bude začínat pracovní poradou s tamními partnery, zatímco manželka s dětmi budou u moře. (od dop.), Foto: Petr Zapletal

Zdroj: Metropol