Rada Ústeckého kraje se představila v METROPOLU

Ústí nad Labem | Vydavatelský dům METROPOL uspořádal v pátek setkání se členy Rady Ústeckého kraje, který povedou v období let 2016 – 2020.

 

Zúčastnili se Martin Klika, statutární náměstek hejtmana (finance, sociální věci, bezpečnost a sociálně vyloučené lokality), hejtman Oldřich Bubeníček (legislativa, krizové řízení, informační technologie, vnější a zahraniční vztahy), Jaroslav Komínek (doprava a silniční hospodářství), Jitka Sachetová (kultura a památková péče, zemědělství, životní prostředí a venkov), Radek Štejnar (neuvolněný člen rady), Petr Šmíd (školství, mládež a sport), Zdeněk Matouš (regionální rozvoj a cestovní ruch), Ladislav Drlý (investice a majetek) a Stanislav Rybák (zdravotnictví, strategie, příprava a realizace projektů Ústeckého kraje).

 

Zdroj: Metropol